puzzle Iron-Truck

درباره محصول

پازل ساختنی که برای افزایش مهارت دستی کودکان می باشد

کودکان را در کار فنی ومکانیکی مهارت می بخشد

باعث افزایش دقت وتمرکز کودک می شود

210,000 ریال

توضیحات

پازل ساختنی که برای افزایش مهارت دستی کودکان می باشد

کودکان را در کار فنی ومکانیکی مهارت می بخشد

باعث افزایش دقت وتمرکز کودک می شود

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “puzzle Iron-Truck”

آدرس روی نقشه