مرتب سازی بر اساس:
مشاهده:
 • ۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال
 • برای ما بزرگ ترها خیلی راحت است که دو شکل تو خالی و برجسته را که مکمل هم هستند پیدا کنیم، اما برای کودک نوپا این تشخیص اصلاً ساده نیست.

  تخم مرغ های فکری دقیقاً این شرایط را دارند. رنگ های شفاف و متمایز به کودک کمک می کند تا راحت تر شکل مکمل را بیابد و پس از آزمون و خطا و چرخاندن و آشنایی ناخودآگاه با مفهوم چرخش و تقارن ، تخم مرغ کامل را بسازد و از ساخته اش لذت ببرد!

  ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال - تا 2 سال
 • نوزاد با نور محیط سازگار می شود و حوزه توجهش گسترده می یابد

  نوزاد بعد از تولد به شدت نزدیک بین است

  نوزاد اشیای متحرک را با نگاهش دنبال می کند

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال
 • نوزادچشمش را می تواندروی یک شی ثابت نگه دارد

  انحراف نگاه کاهش می یابد

  رشد سریع چشم ها به درک سه بعدی منجر می شود

  توانای شناخت رنگ ها و تمایل به آن ها افزایش می یابد

   

   

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال
 • چشم نوزاد با حرکتی تدریجی و ملایم به اطراف می گردد تا اشیا را مشاهده کند

  چشم ها باهم همکاری می کنند

  نوزاد رنگ قرمز و نگاه کردن به اشیایی را که به این رنگ هستند ،ترجیح می دهند

  همکاری و هماهنگی چشم ودست آغاز می شود

  در حال حاضر نوزاد دید سه رنگی دراد(قرمز ،آبی ،زرد)

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال
 • کودکان، از طریق بازی با مکعب ها، می توانند به مفاهیم اندازه هایی مثل بزرگ تر، کوچک تر،  متوسط، هم اندازه، کوتاه، بلند و همچنین مفاهیم کیفی مثل بالا، پایین، زیر، رو و …و مفاهیم ترکیبی اعداد مثل اول، دوم، سوم و … پی ببرند.مهارت انگشتان و هماهنگی بین چشم ها و دست ها نیز از سایر مزیت های این محصول است

  ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال - تا 2 سال
 • کودکان، از طریق بازی با مکعب ها، می توانند به مفاهیم اندازه هایی مثل بزرگ تر، کوچک تر،  متوسط، هم اندازه، کوتاه، بلند و همچنین مفاهیم کیفی مثل بالا، پایین، زیر، رو و …و مفاهیم ترکیبی اعداد مثل اول، دوم، سوم و … پی ببرند.مهارت انگشتان و هماهنگی بین چشم ها و دست ها نیز از سایر مزیت های این محصول است

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال - تا 2 سال