مرتب سازی بر اساس:
مشاهده:
 • 780,000 ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال
 • برای ما بزرگ ترها خیلی راحت است که دو شکل تو خالی و برجسته را که مکمل هم هستند پیدا کنیم، اما برای کودک نوپا این تشخیص اصلاً ساده نیست.

  تخم مرغ های فکری دقیقاً این شرایط را دارند. رنگ های شفاف و متمایز به کودک کمک می کند تا راحت تر شکل مکمل را بیابد و پس از آزمون و خطا و چرخاندن و آشنایی ناخودآگاه با مفهوم چرخش و تقارن ، تخم مرغ کامل را بسازد و از ساخته اش لذت ببرد!

  750,000 ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال - تا 2 سال
 • نوزاد با نور محیط سازگار می شود و حوزه توجهش گسترده می یابد

  نوزاد بعد از تولد به شدت نزدیک بین است

  نوزاد اشیای متحرک را با نگاهش دنبال می کند

  120,000 ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال
 • نوزادچشمش را می تواندروی یک شی ثابت نگه دارد

  انحراف نگاه کاهش می یابد

  رشد سریع چشم ها به درک سه بعدی منجر می شود

  توانای شناخت رنگ ها و تمایل به آن ها افزایش می یابد

   

   

  120,000 ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال
 • چشم نوزاد با حرکتی تدریجی و ملایم به اطراف می گردد تا اشیا را مشاهده کند

  چشم ها باهم همکاری می کنند

  نوزاد رنگ قرمز و نگاه کردن به اشیایی را که به این رنگ هستند ،ترجیح می دهند

  همکاری و هماهنگی چشم ودست آغاز می شود

  در حال حاضر نوزاد دید سه رنگی دراد(قرمز ،آبی ،زرد)

  120,000 ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال
 • هماهنگی هر دو چشم و عدم بروز پیچش در آنها موجب می شود

  به آسانی توجه نوزاد منحرف می شود

  حرکات هماهنگ دست و چشم شکل می گیرد

  نوزاد توانایی رد یابی بصری بیشتری پیدا کرده است

  120,000 ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال
 • رشدسریع بینایی و مهارت مر بوط به آن موجب می شود

  دست هایش را دور اشیا می چرخاند

  حفظ تعادلش به سرعت پیشرفت می کند

  میزان حافظه بصری در نوزاد افزایش می یابد

  120,000 ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال
 • تقویت مهارت های اولیه ی ریاضی
  افزایش هوش فضایی و قدرت تطبق

  2,300,000 ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال - تا 2 سال
 • کودکان، از طریق بازی با مکعب ها، می توانند به مفاهیم اندازه هایی مثل بزرگ تر، کوچک تر،  متوسط، هم اندازه، کوتاه، بلند و همچنین مفاهیم کیفی مثل بالا، پایین، زیر، رو و …و مفاهیم ترکیبی اعداد مثل اول، دوم، سوم و … پی ببرند.مهارت انگشتان و هماهنگی بین چشم ها و دست ها نیز از سایر مزیت های این محصول است

  700,000 ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال - تا 2 سال
 • کودکان، از طریق بازی با مکعب ها، می توانند به مفاهیم اندازه هایی مثل بزرگ تر، کوچک تر،  متوسط، هم اندازه، کوتاه، بلند و همچنین مفاهیم کیفی مثل بالا، پایین، زیر، رو و …و مفاهیم ترکیبی اعداد مثل اول، دوم، سوم و … پی ببرند.مهارت انگشتان و هماهنگی بین چشم ها و دست ها نیز از سایر مزیت های این محصول است

  800,000 ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال - تا 2 سال
 • کودکان، از طریق بازی با مکعب ها، می توانند به مفاهیم اندازه هایی مثل بزرگ تر، کوچک تر،  متوسط، هم اندازه، کوتاه، بلند و همچنین مفاهیم کیفی مثل بالا، پایین، زیر، رو و …و مفاهیم ترکیبی اعداد مثل اول، دوم، سوم و … پی ببرند.مهارت انگشتان و هماهنگی بین چشم ها و دست ها نیز از سایر مزیت های این محصول است

  900,000 ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال - تا 2 سال