مرتب سازی بر اساس:
مشاهده:
 • برای ما بزرگ ترها خیلی راحت است که دو شکل تو خالی و برجسته را که مکمل هم هستند پیدا کنیم، اما برای کودک نوپا این تشخیص اصلاً ساده نیست.

  تخم مرغ های فکری دقیقاً این شرایط را دارند. رنگ های شفاف و متمایز به کودک کمک می کند تا راحت تر شکل مکمل را بیابد و پس از آزمون و خطا و چرخاندن و آشنایی ناخودآگاه با مفهوم چرخش و تقارن ، تخم مرغ کامل را بسازد و از ساخته اش لذت ببرد!

  ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال - تا 2 سال
 • نوزاد با نور محیط سازگار می شود و حوزه توجهش گسترده می یابد

  نوزاد بعد از تولد به شدت نزدیک بین است

  نوزاد اشیای متحرک را با نگاهش دنبال می کند

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال
 • نوزادچشمش را می تواندروی یک شی ثابت نگه دارد

  انحراف نگاه کاهش می یابد

  رشد سریع چشم ها به درک سه بعدی منجر می شود

  توانای شناخت رنگ ها و تمایل به آن ها افزایش می یابد

   

   

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال
 • رشدسریع بینایی و مهارت مر بوط به آن موجب می شود

  دست هایش را دور اشیا می چرخاند

  حفظ تعادلش به سرعت پیشرفت می کند

  میزان حافظه بصری در نوزاد افزایش می یابد

  ۱۸۰,۰۰۰ ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال
 • تقویت مهارت های اولیه ی ریاضی
  افزایش هوش فضایی و قدرت تطبق

  ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال - تا 2 سال
 • کودکان، از طریق بازی با مکعب ها، می توانند به مفاهیم اندازه هایی مثل بزرگ تر، کوچک تر،  متوسط، هم اندازه، کوتاه، بلند و همچنین مفاهیم کیفی مثل بالا، پایین، زیر، رو و …و مفاهیم ترکیبی اعداد مثل اول، دوم، سوم و … پی ببرند.مهارت انگشتان و هماهنگی بین چشم ها و دست ها نیز از سایر مزیت های این محصول است

  ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال - تا 2 سال
 • کودکان، از طریق بازی با مکعب ها، می توانند به مفاهیم اندازه هایی مثل بزرگ تر، کوچک تر،  متوسط، هم اندازه، کوتاه، بلند و همچنین مفاهیم کیفی مثل بالا، پایین، زیر، رو و …و مفاهیم ترکیبی اعداد مثل اول، دوم، سوم و … پی ببرند.مهارت انگشتان و هماهنگی بین چشم ها و دست ها نیز از سایر مزیت های این محصول است

  ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال - تا 2 سال
 • کودکان، از طریق بازی با مکعب ها، می توانند به مفاهیم اندازه هایی مثل بزرگ تر، کوچک تر،  متوسط، هم اندازه، کوتاه، بلند و همچنین مفاهیم کیفی مثل بالا، پایین، زیر، رو و …و مفاهیم ترکیبی اعداد مثل اول، دوم، سوم و … پی ببرند.مهارت انگشتان و هماهنگی بین چشم ها و دست ها نیز از سایر مزیت های این محصول است

  ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال - تا 2 سال
 • یکی از جدیدترین بازی‌های فکری برای کوودکان زیر ۳سال است. این نیم‌کره‌ها چند خاصیت دارند:

  ۱٫روی هم قرار می‌گیرند و برج می‌سازند.

  ۲٫داخل هم قرار می‌گیرند و حداقل فضا را می‌سازند.

  ۳٫دوتادو از روبرو به هم وصل می‌شوند و چند توپ را می‌سازند.

  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
  گروه سنی : نوزاد تا 1 سال - تا 2 سال