penguins on ice

درباره محصول

penguins on ice

پنگوئن ها روی یخ

داستان بازی: تمام سطح دریاچه یخ بسته است و پنگوئن‌ها باید از روی آن عبور کنند. در بعضی بخش‌ها یخ‌ها نازک‌تر است و ممکن است برای پنگوئن‌ها خطری ایجاد کند. به آن‌ها کمک کنید که در جای درستی قرار بگیرند تا احتمال لیز خوردن و شکستن یخ‌ها کمتر باشد.

شیوه بازی: از روی دفترچه، یکی از معماها را انتخاب کنید. در هر یک از آن‌ها، جای قرارگیری پنگوئن‌ها روی صفحه مشخص است و شما باید قطعات را به گونه‌ای در صفحه قرار دهید که پنگوئن‌ها در محل‌های مشخص شده قرار بگیرند. با سخت‌تر شدن معماها، تعداد پنگوئن‌هایی که باید مطابق معما در نقشه جای دهید، بیشتر می‌شود. در سطح مبتدی، جای 2 پنگوئن در سوال مشخص است و با جایگذاری آن‌ها، برای چگونگی جایگذاری بقیه، آزاد هستید. البته توجه به این نکته مهم است که در پایان هر معما،حتما باید همه قطعات در صفحه جایگذاری شده باشند.

توجه: قطعات این بازی، قابلیت تغییر شکل و جا به جایی دارند. حتما لازم می‌شود که برای حل کردن معماها، شکل قطعات را تغییر دهید.

کارکردهای آموزشی

این بازی تک نفره است و می‌توان کودکان را از سن 6 سالگی به آموزش با آن، مشغول ساخت. پیشنهاد می‌شود هنگام کار با کودکان به سطح دشواری معماها توجه کنید و کار از معماهای آسان‌تر آغاز شود. این بازی علاوه بر سرگرم کردن کودکان به خاطر شکل ظاهری جذاب و همچنین متحرک بودن قطعات، می‌توانند به تقویت هوش و به کارگیری منطق آن‌ها کمک کند.

640,000 ریال

توضیحات

penguins on ice

پنگوئن ها روی یخ

داستان بازی: تمام سطح دریاچه یخ بسته است و پنگوئن‌ها باید از روی آن عبور کنند. در بعضی بخش‌ها یخ‌ها نازک‌تر است و ممکن است برای پنگوئن‌ها خطری ایجاد کند. به آن‌ها کمک کنید که در جای درستی قرار بگیرند تا احتمال لیز خوردن و شکستن یخ‌ها کمتر باشد.

شیوه بازی: از روی دفترچه، یکی از معماها را انتخاب کنید. در هر یک از آن‌ها، جای قرارگیری پنگوئن‌ها روی صفحه مشخص است و شما باید قطعات را به گونه‌ای در صفحه قرار دهید که پنگوئن‌ها در محل‌های مشخص شده قرار بگیرند. با سخت‌تر شدن معماها، تعداد پنگوئن‌هایی که باید مطابق معما در نقشه جای دهید، بیشتر می‌شود. در سطح مبتدی، جای ۲ پنگوئن در سوال مشخص است و با جایگذاری آن‌ها، برای چگونگی جایگذاری بقیه، آزاد هستید. البته توجه به این نکته مهم است که در پایان هر معما،حتما باید همه قطعات در صفحه جایگذاری شده باشند.

توجه: قطعات این بازی، قابلیت تغییر شکل و جا به جایی دارند. حتما لازم می‌شود که برای حل کردن معماها، شکل قطعات را تغییر دهید.

کارکردهای آموزشی

این بازی تک نفره است و می‌توان کودکان را از سن ۶ سالگی به آموزش با آن، مشغول ساخت. پیشنهاد می‌شود هنگام کار با کودکان به سطح دشواری معماها توجه کنید و کار از معماهای آسان‌تر آغاز شود. این بازی علاوه بر سرگرم کردن کودکان به خاطر شکل ظاهری جذاب و همچنین متحرک بودن قطعات، می‌توانند به تقویت هوش و به کارگیری منطق آن‌ها کمک کند.

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “penguins on ice”

آدرس روی نقشه