۱۲ بازی در یک جعبه

درباره محصول

12 بازی در یک جعبه

دارای 12 تا از بهترین بازی های گروهی مثل شطرنج، منچ،مارپله،دوز، نرد و چکرز چینی و چند بازی برای آموزش مهارت های اجتماعی و ریاضی به کودکان

120,000 ریال

توضیحات

۱۲ بازی در یک جعبه

دارای ۱۲ تا از بهترین بازی های گروهی مثل شطرنج، منچ،مارپله،دوز، نرد و چکرز چینی و چند بازی برای آموزش مهارت های اجتماعی و ریاضی به کودکان

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “۱۲ بازی در یک جعبه”