چوبیکسو

درباره محصول

چوبیکسو

 

این بازی دارای 25 مکعب است. وجه های این مکعب ها می توانند خالی، دارای علامت دایره و یا ضربدر باشند.

این بازی دو نفره است.

هر بازیکن ابتدا باید علامت خود را انتخاب کند. (ضربدر یا دایره) پس از آن تصمیم می گیرند که چه کسی شروع کننده ی بازی باشد.

ابتدا تمامی مکعب ها به گونه ای که وجه خالی شان بالا باشد کنار یکدیگر در یک مربع 5*5 چیده می شوند. بازیکن اول بر اساس قوانین زیر یکی از مکعب ها را برداشته و جای آن را تغییر می دهد. توجه کنید که هر بازیکن در هر نوبت تنها می تواند یک مکعب را بردارد. هدف این بازی ایجاد یک ردیف 5 تایی افقی ، عمودی یا مورب از علامتی است که بازیکن در ابتدای بازی انتخاب کرده است.

مکعبی که بر می دارید حتماً باید از کناره های مربع 5*5 باشد.

تا زمانی که مکعبی با وجه خالی در حاشیه ی مربع وجود داشته باشد باید آن را بردارید. در صورتی که مکعبی با وجه خالی در حاشیه ها وجود نداشته باشد باید مکعبی با علامت خودتان از حاشیه ها بردارید. هیچ بازیکنی نمی تواند مکعبی با علامت بازیکن دیگر را بردارد.

پس از برداشتن یک مکعب باید جای خالی آن را با حرکت دادن سایر مکعب ها روی صفحه ی بازی پر کنید.

هنگام پر کردن جای خالی ایجاد شده می توانید از هر سمتی این کار را انجام داده و هر تعداد مکعب را روی صفحه جا به جا کنید.

پس از پر کردن جای خالی و ایجاد جای خالی دیگری باید مکعبی که در دست دارید را به گونه ای در آن قرار دهید که علامت انتخابی تان در ابتدای بازی بالای مکعب قرار گیرد.

حال بازیکن دیگر باید همین روند را تکرار کند.

باید تا جایی بازی را ادامه دهید که یک ردیف 5 تایی افقی ، عمودی یا مورب از علامت یکی از بازیکن ها ایجاد شود. این بازیکن برنده ی بازی است.

نکاتی که باید هر کسی در این بازی رعایت کند:

باید دقت داشته باشید که هنگام جا به جا کردن مکعب ها باعث تکمیل ردیف حریفتان نشوید.

هنگام جا به جا کردن مکعب ها حرکت بعدی حریفتان را پیش بینی کنید.

سعی کنید به گونه ای مکعب ها را جا به جا کنید که علاوه بر خراب کردن ردیف حریفتان ردیف خود را تکمیل کنید.

600,000 ریال

توضیحات

چوبیکسو

 

این بازی دارای ۲۵ مکعب است. وجه های این مکعب ها می توانند خالی، دارای علامت دایره و یا ضربدر باشند.

این بازی دو نفره است.

هر بازیکن ابتدا باید علامت خود را انتخاب کند. (ضربدر یا دایره) پس از آن تصمیم می گیرند که چه کسی شروع کننده ی بازی باشد.

ابتدا تمامی مکعب ها به گونه ای که وجه خالی شان بالا باشد کنار یکدیگر در یک مربع ۵*۵ چیده می شوند. بازیکن اول بر اساس قوانین زیر یکی از مکعب ها را برداشته و جای آن را تغییر می دهد. توجه کنید که هر بازیکن در هر نوبت تنها می تواند یک مکعب را بردارد. هدف این بازی ایجاد یک ردیف ۵ تایی افقی ، عمودی یا مورب از علامتی است که بازیکن در ابتدای بازی انتخاب کرده است.

مکعبی که بر می دارید حتماً باید از کناره های مربع ۵*۵ باشد.

تا زمانی که مکعبی با وجه خالی در حاشیه ی مربع وجود داشته باشد باید آن را بردارید. در صورتی که مکعبی با وجه خالی در حاشیه ها وجود نداشته باشد باید مکعبی با علامت خودتان از حاشیه ها بردارید. هیچ بازیکنی نمی تواند مکعبی با علامت بازیکن دیگر را بردارد.

پس از برداشتن یک مکعب باید جای خالی آن را با حرکت دادن سایر مکعب ها روی صفحه ی بازی پر کنید.

هنگام پر کردن جای خالی ایجاد شده می توانید از هر سمتی این کار را انجام داده و هر تعداد مکعب را روی صفحه جا به جا کنید.

پس از پر کردن جای خالی و ایجاد جای خالی دیگری باید مکعبی که در دست دارید را به گونه ای در آن قرار دهید که علامت انتخابی تان در ابتدای بازی بالای مکعب قرار گیرد.

حال بازیکن دیگر باید همین روند را تکرار کند.

باید تا جایی بازی را ادامه دهید که یک ردیف ۵ تایی افقی ، عمودی یا مورب از علامت یکی از بازیکن ها ایجاد شود. این بازیکن برنده ی بازی است.

نکاتی که باید هر کسی در این بازی رعایت کند:

باید دقت داشته باشید که هنگام جا به جا کردن مکعب ها باعث تکمیل ردیف حریفتان نشوید.

هنگام جا به جا کردن مکعب ها حرکت بعدی حریفتان را پیش بینی کنید.

سعی کنید به گونه ای مکعب ها را جا به جا کنید که علاوه بر خراب کردن ردیف حریفتان ردیف خود را تکمیل کنید.

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “چوبیکسو”