چفتوی فضایی

درباره محصول

چفتوی فضایی

اهداف

 • تقویت تخیل
 • بهبود خلاقیت
 • بهبود دقت و تمرکز
 • افزایش هماهنگی چشم و دست

 

فواید آموزشی

 • این محصول حل مسئله را به کودکان آموزش می دهد.

 

فعالیت ها

 • کودکان در این بازی با درهم کردن و اتصال قطعات به هم،ستون کردن قطعات،رج کردن اجزا،مشابه یابی و تفاوت یابی قطعات،دسته بندی کردن، یادگیری رنگ‌ها و ساختن اشکال منظم٬ نامنظم ٬رنگارنگ و متنوع به ساخت اشیا گوناگون دست می زنند.

190,000 ریال

توضیحات

چفتوی فضایی

اهداف

 • تقویت تخیل
 • بهبود خلاقیت
 • بهبود دقت و تمرکز
 • افزایش هماهنگی چشم و دست

 

فواید آموزشی

 • این محصول حل مسئله را به کودکان آموزش می دهد.

 

فعالیت ها

 • کودکان در این بازی با درهم کردن و اتصال قطعات به هم،ستون کردن قطعات،رج کردن اجزا،مشابه یابی و تفاوت یابی قطعات،دسته بندی کردن، یادگیری رنگ‌ها و ساختن اشکال منظم٬ نامنظم ٬رنگارنگ و متنوع به ساخت اشیا گوناگون دست می زنند.

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “چفتوی فضایی”