چرتکه

درباره محصول

چرتکه

با استفاده از چرتکه کودک با مفاهیم ساده ریاضی و ارزش مکانی اعداد آشنا شده و می تواند محاسبات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را آسان تر بیاموزد.

محتویات جعبه:

چرتکه، دفترچه راهنما

550,000 ریال

توضیحات

چرتکه

با استفاده از چرتکه کودک با مفاهیم ساده ریاضی و ارزش مکانی اعداد آشنا شده و می تواند محاسبات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را آسان تر بیاموزد.

محتویات جعبه:

چرتکه، دفترچه راهنما

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “چرتکه”