پیچ پیچک

درباره محصول

پیچ پیچک

هر مجموعه ی این بازی حاوی 40 قطعه مارپیچ شکل که هر کدام دارای 5 حفره و 1 زائده می باشند. این قطعات دارای رنگ های متنوع و جذابی می باشند که بازیکنان با توجه به شکل منحنی آنها و با استفاده از قدرت خلاقیت خود می توانند اشکال بسیار متنوع و گوناگونی را خلق کنند.بازیهای چند جوابی مثل این مجموعه قدرت تخیل را درکودک افزایش می دهدو این فرصت را دراختیار کودک قرار می دهد که به روشهای گوناگون می تواند به جواب برسد.از نتایج مهمی که این بازی در خود دارد رسیدن به یک محصول از طریقهای مختلف است .افزایش احساس کارآیی و عملگرایی و بالارفتن دست ورزی ازدیگر نتایج این بازی است.

155,000 ریال

توضیحات

پیچ پیچک

هر مجموعه ی این بازی حاوی ۴۰ قطعه مارپیچ شکل که هر کدام دارای ۵ حفره و ۱ زائده می باشند. این قطعات دارای رنگ های متنوع و جذابی می باشند که بازیکنان با توجه به شکل منحنی آنها و با استفاده از قدرت خلاقیت خود می توانند اشکال بسیار متنوع و گوناگونی را خلق کنند.بازیهای چند جوابی مثل این مجموعه قدرت تخیل را درکودک افزایش می دهدو این فرصت را دراختیار کودک قرار می دهد که به روشهای گوناگون می تواند به جواب برسد.از نتایج مهمی که این بازی در خود دارد رسیدن به یک محصول از طریقهای مختلف است .افزایش احساس کارآیی و عملگرایی و بالارفتن دست ورزی ازدیگر نتایج این بازی است.

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “پیچ پیچک”