پازل پله ای مزرعه

درباره محصول

پازل پله ای مزرعه

چهار پازل 18*18 که به ترتیب از 4 تکه تا 12 تکه هستند.

تصاویر جذاب و آشنا از مزرعه

تصاویر مزرعه به دلیل جذابیت برای کودکان و سادگی ذاتی شان، قوه تخیل کودکان را تحریک کرده و خلاقیت را رشد می دهند.

140,000 ریال

توضیحات

پازل پله ای مزرعه

چهار پازل ۱۸*۱۸ که به ترتیب از ۴ تکه تا ۱۲ تکه هستند.

تصاویر جذاب و آشنا از مزرعه

تصاویر مزرعه به دلیل جذابیت برای کودکان و سادگی ذاتی شان، قوه تخیل کودکان را تحریک کرده و خلاقیت را رشد می دهند.

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “پازل پله ای مزرعه”