هزار توی حیوانات the lost and found game

درباره محصول

هزار توی حیوانات the lost and found game

داستان بازی: حیوانات متنوعی در جنگل زندگی می‌کنند که گاهی باید خودشان را از دید هم پنهان کنند تا خطری متوجهشان نباشد. درختان انبوه و بوته‌ها، محل مناسبی برای پناه گرفتن حیوانات هستند. به آن‌ها کمک کنید که خودشان را از دیدرس پنهان کنند!

شیوه بازی: در هر یک از معماهای دفترچه، از شما خواسته شده قطعات را طوری روی صفحه جایگذاری کنید که تنها تصاویر حیوانات خاصی قابل دیدن باشند. در واقع صفحه بازی پر از تصاویری است که در هر معما تنها تعدادی از آن‌ها باید مشخص باشند و بقیه زیر قطعات بازی پنهان می‌شوند. این دیگر هوشمندی شماست که در هر معما از بین 5 قطعه‌ای که در اختیار دارید، 4 قطعه صحیح را انتخاب کنید. هر معما تنها یک جواب دارد و در هر مرحله یک قطعه اضافه است.

نکته:در معماهای مبتدی، شکل قطعاتی که باید از آن‌ها در حل معما استفاده کنید، مشخص شده و شما باید مکان و جهت قرارگیری آن‌ها را در صفحه پیدا کنید.

کارکردهای آموزشی این بازی تک نفره برای گروه سنی بالای 5 سال طراحی شده است. برای لذت بیشتر از بازی و همچنین آموزش درست به کودکان، حتما به ترتیب شماره کارت‌ها و سطوح دشواری از آسان به سخت پیش بروید. این بازی به رشد قدرت استدلال و تفکر منطقی، حافظه تصویری و هوش فضایی کودکان کمک شایانی می‌کند.

420,000 ریال

توضیحات

هزار توی حیوانات the lost and found game

داستان بازی: حیوانات متنوعی در جنگل زندگی می‌کنند که گاهی باید خودشان را از دید هم پنهان کنند تا خطری متوجهشان نباشد. درختان انبوه و بوته‌ها، محل مناسبی برای پناه گرفتن حیوانات هستند. به آن‌ها کمک کنید که خودشان را از دیدرس پنهان کنند!

شیوه بازی: در هر یک از معماهای دفترچه، از شما خواسته شده قطعات را طوری روی صفحه جایگذاری کنید که تنها تصاویر حیوانات خاصی قابل دیدن باشند. در واقع صفحه بازی پر از تصاویری است که در هر معما تنها تعدادی از آن‌ها باید مشخص باشند و بقیه زیر قطعات بازی پنهان می‌شوند. این دیگر هوشمندی شماست که در هر معما از بین ۵ قطعه‌ای که در اختیار دارید، ۴ قطعه صحیح را انتخاب کنید. هر معما تنها یک جواب دارد و در هر مرحله یک قطعه اضافه است.

نکته:در معماهای مبتدی، شکل قطعاتی که باید از آن‌ها در حل معما استفاده کنید، مشخص شده و شما باید مکان و جهت قرارگیری آن‌ها را در صفحه پیدا کنید.

کارکردهای آموزشی این بازی تک نفره برای گروه سنی بالای ۵ سال طراحی شده است. برای لذت بیشتر از بازی و همچنین آموزش درست به کودکان، حتما به ترتیب شماره کارت‌ها و سطوح دشواری از آسان به سخت پیش بروید. این بازی به رشد قدرت استدلال و تفکر منطقی، حافظه تصویری و هوش فضایی کودکان کمک شایانی می‌کند.

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “هزار توی حیوانات the lost and found game”

آدرس روی نقشه