میکروسکوپ

درباره محصول

میکروسکوپ

میکروسکوپ ابزاری مهم برای انجام آزمایش های شیمی است.

کودکان به کمک این وسیله می توانند ساختار درونی کوچک ترین جزء تشکیل دهنده یک شیء را ببینند و اندکی با شیمی و آزمایش های شیمیایی آشنا گردند

فواید استفاده از میکروسکوپ نوری:

آشنایی با یکی از تجهیزات آزمایشگاهی و نحوه استفاده از آن

قدرت تجزیه و تحلیل کوچکترین جزء سازنده یک ماده

 

 

اجزای اصلی میکروسکوپ:

1.باکس های شیشه ای

2.برچسب های خالی

3.انبرک

4.ظروف پلاستیکی

5.2 عدد بطری

ساختار میکروسکوپ:

عدسی چشمی،پیچ فوکوس،صفحه گردان،عدسی شیئی،گیره،چراغ led،پیچ تنظیم ارتفاع،سوئیچ روشن خاموش کردن چراغ پایه

500,000 ریال

توضیحات

میکروسکوپ

میکروسکوپ ابزاری مهم برای انجام آزمایش های شیمی است.

کودکان به کمک این وسیله می توانند ساختار درونی کوچک ترین جزء تشکیل دهنده یک شیء را ببینند و اندکی با شیمی و آزمایش های شیمیایی آشنا گردند

فواید استفاده از میکروسکوپ نوری:

آشنایی با یکی از تجهیزات آزمایشگاهی و نحوه استفاده از آن

قدرت تجزیه و تحلیل کوچکترین جزء سازنده یک ماده

 

 

اجزای اصلی میکروسکوپ:

۱.باکس های شیشه ای

۲.برچسب های خالی

۳.انبرک

۴.ظروف پلاستیکی

۵.۲ عدد بطری

ساختار میکروسکوپ:

عدسی چشمی،پیچ فوکوس،صفحه گردان،عدسی شیئی،گیره،چراغ led،پیچ تنظیم ارتفاع،سوئیچ روشن خاموش کردن چراغ پایه

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “میکروسکوپ”