قایم موشک در جنگل

درباره محصول

قایم موشک در جنگل nibobo

داستان بازی: بچه‌ها به دنبال حیوانات می‌گردند اما آن‌ها فرار می‌کنند! حیوانات کوچک بازیگوش دوست دارند با بچه‌ها قایم موشک بازی کنند. به آن‌ها کمک کنید تا خود را از چشم بچه‌ها پنهان کنند.

شیوه بازی:

یکی از کارت‌های معما را انتخاب کنید و داخل صفحه بازی بگذارید. حالا با استفاده از قطعاتی که در دست دارید، حیوانات را از دید پنهان کنید تا در آخر فقط بچه‌ها مشخص باشند که در حال جستجو هستند.

معماها از آسان به سخت طراحی شده و بهتر است به ترتیب برای حل آن‌ها پیش بروید.

420,000 ریال

توضیحات

قایم موشک در جنگل nibobo

داستان بازی: بچه‌ها به دنبال حیوانات می‌گردند اما آن‌ها فرار می‌کنند! حیوانات کوچک بازیگوش دوست دارند با بچه‌ها قایم موشک بازی کنند. به آن‌ها کمک کنید تا خود را از چشم بچه‌ها پنهان کنند.

شیوه بازی:

یکی از کارت‌های معما را انتخاب کنید و داخل صفحه بازی بگذارید. حالا با استفاده از قطعاتی که در دست دارید، حیوانات را از دید پنهان کنید تا در آخر فقط بچه‌ها مشخص باشند که در حال جستجو هستند.

معماها از آسان به سخت طراحی شده و بهتر است به ترتیب برای حل آن‌ها پیش بروید.

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “قایم موشک در جنگل”