ربات مبارز و فوتبالیست ۲

درباره محصول

ربات مبارز و فوتبالیست 2

 

ويژگي ها در يک نگاه

طراحی ظاهری و عملکرد مبتنی بر دفاع و حمله در روبات مبارز

دارای ضربه زن گيربکسی قدرتمند جهت شوت توپ به فاصله طولانی

سرگرمی مهيج آموزشی در کنار مفاهيم پايه هدايت و کنترل

دارای جوی استيک (دسته کنترلی) کنترل سه موتور

دارای کابل انتقال فرمان نرم و به طول حداقل ۱٫۵ متر

کيفيت بالای بُرد و قطعات الکترونيکي مورد استفاده در جوی استيک

به همراه سی دی آموزشی قابل اجرا در کامپيوتر

دفترچه راهنمای ساخت مصور و تمام رنگی الکترونيکي

به همراه ابزارهای مورد نياز ساخت

دارای ۱۴۴ قطعه

 

 

ويژگي های آموزشی

 

آشنايي با شيوه ساخت روبات های دارای بدنه و شاسی (اسکلت)

آشنايي با عملکرد قطعات مکانيکي مانند اتصالات، پيچ و مُهره گيربکس و …

آشنايي با چرخ و شيوه بکارگيری آنها

آشنايي با شيوه ساخت گارد و محافظ جهت جلوگيری از ازکار افتادن روبات

آشنايي با گيربکس و ساخت گيربکس شوتر روبات فوتباليست

آشنايي با جاباطری و کاربرد آن و نيز شيوه انتقال نيرو

آموزش مفهوم سری کردن باطری ها جهت افزايش قدرت روبات

آشنايي با مفاهيم روبات های کنترل شونده و فرمانپذير

 

ويژگی های محصول :

روبات مبارز و فوتباليست ۲ دارای يک صفحه گسترده مقاوم بعنوان صفحه اصلی يا اسکلت (شاسی) می باشد که ديگر المان ها به آن متصل و در مجموع بصورت غير همزمان يکي از روبات های مبارز و يا فوتباليست به کمک اين قطعات ساخته می شود. روبات مبارز ۲ دارای دو موتور و گيربکس برای به حرکت درآمدن روبات و يک موتور و گيربکس قدرتی جهت ضربه زدن بصورت چکشی به روبات حريف می باشد، اين روبات دارای دو تيغه فلزی در قسمت جلو می باشد که کار دفاع در مقابل حملات روبات مقابل را فراهم می کند و با سطح شيب دار طراحی شده در جلوی روبات امکان زيرگيری روبات حريف و بلند کردن آن جهت از کار انداختن چرخ های جلوی روبات حريف که در نهايت منتج به اسير شدن روبات حريف می شود را به وجود می آورد، توجه نماييد که هنگامی که روبات حريف اسير می شود شما می توانيد با ضربات چکشی مهلک خود روبات حريف را خُرد کرده و آن را از کار بيندازيد روبات فوتباليست ۲ نيز از نظر ظاهری مانند روبات مبارز ۲ ساخته می شود با اين تفاوت که به جای ضربه زننده چکشی و تيغه های فلزی از مجموعه ای از گيربکس ضربه زننده استفاده می شود که امکان شوت توپ به فاصله حداقل ۲۰۰ سانتيمتر را فراهم می آورد. برای اين روبات دو پرچم به رنگ های آبی و قرمز درون بسته بندی در نظر گرفته شده است تا در حين مسابقه موضع تيم های حريف مشخص باشد، اين محصول با بٌرد الکترونيکي آماده برای گروه سنی کودکان ۷ سال به بالا توصيه می شود.

 

785,000 ریال

توضیحات

ربات مبارز و فوتبالیست ۲

 

ویژگی ها در یک نگاه

طراحی ظاهری و عملکرد مبتنی بر دفاع و حمله در روبات مبارز

دارای ضربه زن گیربکسی قدرتمند جهت شوت توپ به فاصله طولانی

سرگرمی مهیج آموزشی در کنار مفاهیم پایه هدایت و کنترل

دارای جوی استیک (دسته کنترلی) کنترل سه موتور

دارای کابل انتقال فرمان نرم و به طول حداقل ۱٫۵ متر

کیفیت بالای بُرد و قطعات الکترونیکی مورد استفاده در جوی استیک

به همراه سی دی آموزشی قابل اجرا در کامپیوتر

دفترچه راهنمای ساخت مصور و تمام رنگی الکترونیکی

به همراه ابزارهای مورد نیاز ساخت

دارای ۱۴۴ قطعه

 

 

ویژگی های آموزشی

 

آشنایی با شیوه ساخت روبات های دارای بدنه و شاسی (اسکلت)

آشنایی با عملکرد قطعات مکانیکی مانند اتصالات، پیچ و مُهره گیربکس و …

آشنایی با چرخ و شیوه بکارگیری آنها

آشنایی با شیوه ساخت گارد و محافظ جهت جلوگیری از ازکار افتادن روبات

آشنایی با گیربکس و ساخت گیربکس شوتر روبات فوتبالیست

آشنایی با جاباطری و کاربرد آن و نیز شیوه انتقال نیرو

آموزش مفهوم سری کردن باطری ها جهت افزایش قدرت روبات

آشنایی با مفاهیم روبات های کنترل شونده و فرمانپذیر

 

ویژگی های محصول :

روبات مبارز و فوتبالیست ۲ دارای یک صفحه گسترده مقاوم بعنوان صفحه اصلی یا اسکلت (شاسی) می باشد که دیگر المان ها به آن متصل و در مجموع بصورت غیر همزمان یکی از روبات های مبارز و یا فوتبالیست به کمک این قطعات ساخته می شود. روبات مبارز ۲ دارای دو موتور و گیربکس برای به حرکت درآمدن روبات و یک موتور و گیربکس قدرتی جهت ضربه زدن بصورت چکشی به روبات حریف می باشد، این روبات دارای دو تیغه فلزی در قسمت جلو می باشد که کار دفاع در مقابل حملات روبات مقابل را فراهم می کند و با سطح شیب دار طراحی شده در جلوی روبات امکان زیرگیری روبات حریف و بلند کردن آن جهت از کار انداختن چرخ های جلوی روبات حریف که در نهایت منتج به اسیر شدن روبات حریف می شود را به وجود می آورد، توجه نمایید که هنگامی که روبات حریف اسیر می شود شما می توانید با ضربات چکشی مهلک خود روبات حریف را خُرد کرده و آن را از کار بیندازید روبات فوتبالیست ۲ نیز از نظر ظاهری مانند روبات مبارز ۲ ساخته می شود با این تفاوت که به جای ضربه زننده چکشی و تیغه های فلزی از مجموعه ای از گیربکس ضربه زننده استفاده می شود که امکان شوت توپ به فاصله حداقل ۲۰۰ سانتیمتر را فراهم می آورد. برای این روبات دو پرچم به رنگ های آبی و قرمز درون بسته بندی در نظر گرفته شده است تا در حین مسابقه موضع تیم های حریف مشخص باشد، این محصول با بٌرد الکترونیکی آماده برای گروه سنی کودکان ۷ سال به بالا توصیه می شود.

 

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “ربات مبارز و فوتبالیست ۲”