رانی پارک ۳(قورباغه هوشمند)

درباره محصول

رانی پارک 3 (قورباغه هوشمند)

در این بازی پس از چیدمان قورباغه ها بر اساس کارت های الگو، بازیکن باید شروع به حذف قورباغه های سبز از صفحه بازی کند تا در نهایت تنها قورباغه قرمز درون صفحه باقی بماند. قورباغه ها با پرش از روی یکدیگر درون صفحه در راستای خطوط مشخص شده حرکت کرده و یکدیگر را حذف می کنند. قورباغه قرمز می تواند از روی قورباغه های دیگر بپرد اما قورباغه های سبز نمی توانند از روی قرمز بپرند.از اهدافی که این مجموعه دنبال می کند افزایش توانایی حل مساله ، بالا بردن قدرت تطبیق ، خلاقیت در حل مساله و طرح ریزی برای اجرای آنجه در ذهن است می باشد.

170,000 ریال

توضیحات

رانی پارک ۳ (قورباغه هوشمند)

در این بازی پس از چیدمان قورباغه ها بر اساس کارت های الگو، بازیکن باید شروع به حذف قورباغه های سبز از صفحه بازی کند تا در نهایت تنها قورباغه قرمز درون صفحه باقی بماند. قورباغه ها با پرش از روی یکدیگر درون صفحه در راستای خطوط مشخص شده حرکت کرده و یکدیگر را حذف می کنند. قورباغه قرمز می تواند از روی قورباغه های دیگر بپرد اما قورباغه های سبز نمی توانند از روی قرمز بپرند.از اهدافی که این مجموعه دنبال می کند افزایش توانایی حل مساله ، بالا بردن قدرت تطبیق ، خلاقیت در حل مساله و طرح ریزی برای اجرای آنجه در ذهن است می باشد.

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “رانی پارک ۳(قورباغه هوشمند)”

آدرس روی نقشه