راز مومیایی

درباره محصول

راز مومیایی

Mummy mystery

کاشفان حرفه ای، در سرزمین پر رمز و راز مصر باستان با کمک نقشه ها و نشانه های قدیمی، می توانند به سمت گنجینه های بسیاری راهنمایی شوند که البته خطرات زیادی هم بر سر راهشان است. مثل گم شدن در کویر.

با کاشفان و باستان شناسان همراه شوید و در مسیریابی به آن ها کمک کنید.

 

شیوه بازی:

۹ قطعه ای که در اختیار دارید،قطعات راه سازی در صفحه بازی هستند. در هر معما شروطی برای راه سازی در نظر گرفته شده است که باید آن ها را رعایت کنید.

 

به طور مثال در یک معما آمده است: راه را طوری بسازید که کاشف اول به نقشه برسد ،کاشف دوم به اهرام و این دو کاشف در مسیرشان به هم نرسند.

در میان قطعات راه سازی شما، یک مومیایی و دو مسیر زیر زمینی وجود دارد. مراقب آن ها هم باشید!

 

کارکردهای آموزشی:

این بازی برای گروه سنی بالای ۵ سال طراحی شده است. برای آموزش کودکان از معماهای مبتدی (Starter) شروع کنید و در حل آن ها کمک شان کنید. کودکان به تدریج یاد می گیرند که چگونه برای راه سازی درست، برنامه ریزی کنند و تفکر منطقی، هوش انتزاعی و بصری آن ها درگیر و تقویت می شود.

520,000 ریال

توضیحات

راز مومیایی

Mummy mystery

کاشفان حرفه ای، در سرزمین پر رمز و راز مصر باستان با کمک نقشه ها و نشانه های قدیمی، می توانند به سمت گنجینه های بسیاری راهنمایی شوند که البته خطرات زیادی هم بر سر راهشان است. مثل گم شدن در کویر.

با کاشفان و باستان شناسان همراه شوید و در مسیریابی به آن ها کمک کنید.

 

شیوه بازی:

۹ قطعه ای که در اختیار دارید،قطعات راه سازی در صفحه بازی هستند. در هر معما شروطی برای راه سازی در نظر گرفته شده است که باید آن ها را رعایت کنید.

 

به طور مثال در یک معما آمده است: راه را طوری بسازید که کاشف اول به نقشه برسد ،کاشف دوم به اهرام و این دو کاشف در مسیرشان به هم نرسند.

در میان قطعات راه سازی شما، یک مومیایی و دو مسیر زیر زمینی وجود دارد. مراقب آن ها هم باشید!

 

کارکردهای آموزشی:

این بازی برای گروه سنی بالای ۵ سال طراحی شده است. برای آموزش کودکان از معماهای مبتدی (Starter) شروع کنید و در حل آن ها کمک شان کنید. کودکان به تدریج یاد می گیرند که چگونه برای راه سازی درست، برنامه ریزی کنند و تفکر منطقی، هوش انتزاعی و بصری آن ها درگیر و تقویت می شود.

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “راز مومیایی”