دزدان دریایی pirates

درباره محصول

دزدان دریایی pirates

داستان بازی: دزدان دریایی همیشه در حال تعقیب و گریز و مخفی کردن گنجینه‌هایی هستند که غارت می‌کنند. هیچ وقت نمی‌توانید از برنامه و مسیر سفر دزدان دریایی آگاه شوید. آن‌ها گاهی مجبور هستند خود را از دید بقیه پنهان کنند تا نقشه‌هایشان لو نرود. شیوه بازی: در هر یک از معماهای دفترچه، از شما خواسته شده قطعات را طوری روی صفحه جایگذاری کنید که تنها تصاویر خاصی قابل دیدن باشند. در واقع صفحه بازی پر از تصاویری است که در هر معما تنها تعدادی از آن‌ها باید مشخص باشند و بقیه زیر قطعات بازی پنهان می‌شوند. این دیگر هوشمندی شماست که در هر معما راهکاری بیابید تا تنها تصاویری که از شما خواسته شده، دیده شود. هر معما تنها یک جواب دارد و در معماهای Starter (مبتدی) جهت قرارگیری بعضی قطعات در پایین آن‌ها آمده و این کار را آسان‌تر کرده است. اما در مراحل بالاتر، این شما هستید که باید مکان و جهت قرارگیری قطعات را کشف کنید.

کارکردهای آموزشی این بازی تک نفره برای گروه سنی بالای 5 سال طراحی شده است. برای لذت بیشتر از بازی و همچنین آموزش درست به کودکان، حتما به ترتیب شماره کارت‌ها و سطوح دشواری از آسان به سخت پیش بروید. این بازی به رشد قدرت استدلال و تفکر منطقی، حافظه تصویری و هوش فضایی کودکان کمک شایانی می‌کند.

420,000 ریال

توضیحات

دزدان دریایی pirates

داستان بازی: دزدان دریایی همیشه در حال تعقیب و گریز و مخفی کردن گنجینه‌هایی هستند که غارت می‌کنند. هیچ وقت نمی‌توانید از برنامه و مسیر سفر دزدان دریایی آگاه شوید. آن‌ها گاهی مجبور هستند خود را از دید بقیه پنهان کنند تا نقشه‌هایشان لو نرود. شیوه بازی: در هر یک از معماهای دفترچه، از شما خواسته شده قطعات را طوری روی صفحه جایگذاری کنید که تنها تصاویر خاصی قابل دیدن باشند. در واقع صفحه بازی پر از تصاویری است که در هر معما تنها تعدادی از آن‌ها باید مشخص باشند و بقیه زیر قطعات بازی پنهان می‌شوند. این دیگر هوشمندی شماست که در هر معما راهکاری بیابید تا تنها تصاویری که از شما خواسته شده، دیده شود. هر معما تنها یک جواب دارد و در معماهای Starter (مبتدی) جهت قرارگیری بعضی قطعات در پایین آن‌ها آمده و این کار را آسان‌تر کرده است. اما در مراحل بالاتر، این شما هستید که باید مکان و جهت قرارگیری قطعات را کشف کنید.

کارکردهای آموزشی این بازی تک نفره برای گروه سنی بالای ۵ سال طراحی شده است. برای لذت بیشتر از بازی و همچنین آموزش درست به کودکان، حتما به ترتیب شماره کارت‌ها و سطوح دشواری از آسان به سخت پیش بروید. این بازی به رشد قدرت استدلال و تفکر منطقی، حافظه تصویری و هوش فضایی کودکان کمک شایانی می‌کند.

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “دزدان دریایی pirates”