تاس چین انگلیسی

درباره محصول

تاس چین (انگلیسی)

با کمک این بازی به آسانی خواندن و نوشتن حروف و کلمات را به کودک آموزش دهید. همچنین لازم به ذکر است شیوه آموزشی منحصر به فرد تاس چین موجب تقویت حافظه نیز می شود. کلمات انتخاب شده داخل تاس چین انگلیسی 3 یا 4 حرفی بوده و این نکته یادگیری را بسیار آسان می کند

205,000 ریال

توضیحات

تاس چین (انگلیسی)

با کمک این بازی به آسانی خواندن و نوشتن حروف و کلمات را به کودک آموزش دهید. همچنین لازم به ذکر است شیوه آموزشی منحصر به فرد تاس چین موجب تقویت حافظه نیز می شود. کلمات انتخاب شده داخل تاس چین انگلیسی ۳ یا ۴ حرفی بوده و این نکته یادگیری را بسیار آسان می کند

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “تاس چین انگلیسی”