بازی فکری لاک پشت های ناقلا

درباره محصول

بازی فکری لاک پشت های ناقلا

این معما از 9 کارت تشکیل شده که در هر کارت آن 2 سر و 2 بدن از لاک پشت های متنوع رنگی وجود دارد. هدف بازی این است که بازیکن با ترکیب 9 کارت بازی و کنار هم قراردادن آن ها مربع های 3 در 3 از تصویر کامل شده ی از لاک پشت ها بسازد که در آن سر و بدن همه ی لاک پشت ها از نظر رنگ و فرم با یکدیگر همخوانی داشته باشند. این کارت ها را به روش های زیادی می توان در کنار هم دیگر قرار داد که فقط یکی از این چیدمان ها درست خواهد بود.افزایش قدرت واکاوی در حل مساله ، افزایش قدرت تطبیق ، طرح ریزی . ایجاد تفکر سازنده ازجمله مواردی است که در این بازی مورد هدف قرار دارد.

 

150,000 ریال

توضیحات

بازی فکری لاک پشت های ناقلا

این معما از ۹ کارت تشکیل شده که در هر کارت آن ۲ سر و ۲ بدن از لاک پشت های متنوع رنگی وجود دارد. هدف بازی این است که بازیکن با ترکیب ۹ کارت بازی و کنار هم قراردادن آن ها مربع های ۳ در ۳ از تصویر کامل شده ی از لاک پشت ها بسازد که در آن سر و بدن همه ی لاک پشت ها از نظر رنگ و فرم با یکدیگر همخوانی داشته باشند. این کارت ها را به روش های زیادی می توان در کنار هم دیگر قرار داد که فقط یکی از این چیدمان ها درست خواهد بود.افزایش قدرت واکاوی در حل مساله ، افزایش قدرت تطبیق ، طرح ریزی . ایجاد تفکر سازنده ازجمله مواردی است که در این بازی مورد هدف قرار دارد.

 

نطرات

هیچ نظری برای این برنامه نوشته نشده است.

این خط ابتدایی است “بازی فکری لاک پشت های ناقلا”