گرفتن اشیا از کودکان دیگر

❗️اگر فرزند دو ساله ی شما همیشه اشیا را از کودکان دیگر می گیرد، نشانۀ  آن نیست که در آینده شخص زورگویی خواهد شد؛ زیرا در این سن او کوچکتر از آن است که مفهوم رعایت حقوق دیگران را بفهمد.
?در این حالت، بگذارید کمی با کودکان بزرگتر از خود که برای دفاع از حقشان در مقابل فرزند شما قادر به مقاومت هستند، بازی کند تا به طور طبیعی تربیت شود.

پست‎های مرتبط:

بازی با همبازی،چه وقت؟

میل طبیعی و تشخیص کودک بهترین راهنمای ماست. آنان کم...

رشد ذهنی – ۲۸هفتگی

کودک شما حرف می‌زند صداهای مفهوم زیادی می‌گوید او نام...

کودک پرخاشگر

اگر کودک سه سالۀ شما پرخاشگر و مهاجم است و...