رشد ذهنی – ۲۰هفتگی

کودک شما بازی کردن در حمام را دوست دارد، او افزایش تمرکز خود را با صرف وقت بیشتر برای بررسی اشیا نشان می‌دهد. در آینه به خود لبخند می‌زند، سرش را به جهت صدا می‌چرخاند و دست و پایش را برای جلب توجه تکان می‌دهد و همچنین شیشه شیر خودش را نوازش می‌کند.

??چگونه می‌توانید کمک بکنید

?برای اینکه کودک بیاموزد به خواست‌هایش پاسخ داده می‌شود و شما مُبلغ امن کمک و آسایش او هستید، هنگامی که سعی می‌کند توجهتان را جلب کند با صدا، چرخاندن بدنتان، ایجاد ارتباط چشمی و حرکت کردن به طرف او به نیازش پاسخ دهید.
?همه افراد غریبه را به کودکتان معرفی کنید.
?نام او را صدا بزنید.
?تا می‌توانید با او بازی کنید

?«دالی کردن»و «این میگه بریم دزدی» بازی‌هایی هستند که کودک از آنها لذت می‌برد تا می‌توانید همراه با کودکتان بخندید.

پست‎های مرتبط:

بازی با همبازی،چه وقت؟

میل طبیعی و تشخیص کودک بهترین راهنمای ماست. آنان کم...

رشد ذهنی ، ۲۸هفتگی

کودک شما کم‌کم می‌افزاید برای نمونه، جزئیات به مفاهیم کلی...

نقش خانه سازی ها در پرورش توانایی های کودک

بلوک های ساخت و ساز بطور گسترده ای بعنوان بهترین...