رشد ذهنی – یکسالگی

کودک شما بوسیدن را خوب می‌فهمد و دانسته مجموعه در حال گسترشی از احساس‌های مختلف را نمایش می‌دهد.
او می‌تواند عروسک را بلند کند، آن را به شما بدهد، رهایش کند، او دو یا سه کلمه با معنی به زبان می‌آورد و شاید چیزی را در کتاب بشناسد و به آن اشاره کند درباره آن پرسش‌هایی می‌کند.

?? چگونه می‌توانید کمک کنید

?برای تحریک قوه تخیل و تشکیل مفاهیم انتزاعی در ذهن کودک داستان‌های کوتاه برای او بخوانید.
?ابراز محبت او را تشویق کنید بخواهید عروسک را نوازش کند، مامان را ببوسد و بابا را در آغوش بگیرد.
?کارهای خود را همراه با نشان دادن به او شرح دهید. مثل پوشیدن جوراب‌ها و در آوردن بلوز.
? داستان‌های ساده بخوانید

?داستان‌های مربوط به حیوانات مادر و بچه‌هایشان برای کودک لذت‌بخش است و آنها را با صدای جانوران آشنا می‌کند

پست‎های مرتبط:

نقش خانه سازی ها در پرورش توانایی های کودک

بلوک های ساخت و ساز بطور گسترده ای بعنوان بهترین...

بازی با همبازی،چه وقت؟

میل طبیعی و تشخیص کودک بهترین راهنمای ماست. آنان کم...

گرفتن اشیا از کودکان دیگر

❗️اگر فرزند دو ساله ی شما همیشه اشیا را از...