بازی با همبازی،چه وقت؟

میل طبیعی و تشخیص کودک بهترین راهنمای ماست. آنان کم کم یاد می گیرند با دوستان و همسالان خود همبازی شوند؛ بنابراین، نیازی به تأکید و تشویق های بیرونی نیست تا زودتر از موعد بچه های دیگر همبازی شود.

پست‎های مرتبط:

بازی با خواهر و برادر کوچکتر

کودک را وادار نکنید که با خواهر و برادر کوچک...

رشد ذهنی ، ۲۸هفتگی

کودک شما کم‌کم می‌افزاید برای نمونه، جزئیات به مفاهیم کلی...

رشد ذهنی – یکسالگی

کودک شما بوسیدن را خوب می‌فهمد و دانسته مجموعه در...