چهار شنبه - ۲۲ آذر ۱۳۹۶

مشکل بخش گروه های سنی برطرف شد؛ هم اکنون می توانید بدون مشکل کالا های مورد نظر را از طریق گزینه گروه سنی فیلتر کنید

سه شنبه - ۲۱ آذر ۱۳۹۶

از مشکل بخش گروه های سنی خبر داریم و در حال کار روی رفع مشکل هستیم.